Att skapa högt deltagande i hälsa och friskvård

Vill du att de anställda på de företag ni samarbetar ska uppnå bästa möjliga hälsa? Lär av Twitch Health Capital som är experter på att skapa en hälsoinspirerad livsstil för individen.

Twitch menar att hälsa är till stora delar ett val. Individen har möjlighet att välja sin livsstil och kan därigenom påverka sin hälsa. I nedan artikel får du tips på hur man ska agera för att skapa högt deltagande i hälsa och friskvård bland anställda ute på företag. Bland framgångsfaktorerna finns tydlig målsättning, bra kommunikation, chefers och ledningens agerande som förebilder samt bred och hög tillgänglighet till aktiviteter.

Varför är högt engagemang i friskvårds- och hälsoprogram viktigt?
Det finns idag metoder, verktyg och aktiviteter inom hälsa och friskvård som har effekt på hälsa, välbefinnande och produktivitet vilket visats redan i början av 2000-talet i den ska AHA-studien, utförd vid KI (1). Givetvis ger verktyg med bevisad effekt resultat endast när medarbetarna faktiskt deltar i dessa aktiviteter. Det är alltså fullt möjligt att investera i en mängd kvalitativa friskvårds- och hälsoaktiviteter utan att få någon som helst effekt på hälsa och produktivitet. Detta är den självklara grundförklaringen till att högt deltagande är viktigt. Vi ger här några tips för att uppnå hög deltagandegrad i friskvårds- och hälsoprogram:

* Definiera ett mål som mäter engagemang i hälso- och friskvårdsarbetet.
* Smart och kreativ kommunikation.
* Chefer och ledning som visar vägen.
* Hälso- och friskvårdsaktiviteter, one size doesn’t fit all.

Definiera ett mål som mäter engagemang i hälso- och friskvårdsarbetet
Det är nödvändigt att välja ett mål som speglar det företaget vill uppnå, i det här fallet högt medarbetarengagemang i friskvårds- och hälsoaktiviteter. Ett lämpligt mål i området för den här artikeln är att mäta deltagandegrad/aktivitetsgrad. Det vill säga den andel av medarbetarna som de facto har varit aktiva i företagets friskvårds- och hälsoprogram under en viss tidsperiod med en viss frekvens.
Deltagandegrad kan mätas genom att följa upp statistik över andel unika användare i hälsoprogrammet. Unika användare är ett mått som är relevant då det visar faktiskt deltagande i en eller flera aktiviteter som kan leda till förbättrat välbefinnande. Ibland krävs det justeringar i processer och hur data genereras ur system för att kunna följa upp unika användare. Rekommendationen är att prata med leverantörer av företagshälsovård, friskvård och hälsa för att få access till relevant data. När målet är definierat är det dags att ta reda på nuläget, konstatera gapet mellan nuläge och mål. Därefter kan en plan för att prioritera rätt åtgärder för måluppfyllelse sättas.

Ett vanligt misstag är att lockas att använda statistik som finns lättillgänglig men se upp för att använda statistik som inte mäter det du vill följa upp. Ett mått som ofta föreslås för att mäta engagemang är uttag av företagets ”friskvårdsbidrag" vilket är ett utfallsmått som inte nödvändigtvis säger något om faktiskt nyttjande. Exempelvis använder många medarbetare sitt friskvårdsbidrag till att köpa träningskort med ett oklart nyttjande. Vidare är det så att många av de aktiviteter som är avdragsgilla som friskvårdsförmån (enligt Skatteverkets lista över skattefria förmåner inom motion och friskvård) inte har någon bevisad effekt.

Twitch a

Smart och kreativ kommunikation
Harvard Business Review (HBR) skriver i en artikel “Wellness is not just a mission – it’s a message” (2). Man menar vidare att framgångsrik kommunikation bör anpassas till målgruppen och göras genom olika kanaler där man kan bryta igenom bruset. I ett hälsoprojekt valde exempelvis en av Twitch kunder med god framgång att skicka ut inbjudan till en hälsoaktivitet på lönespecifikationen. I ett annat kommunicerades hälsoarbetet via koncernchefens veckobrev, via intranät och på en kick-off där hela personalen var samlad. Detta ledde till en deltagandegrad på 99% av ca 800 medarbetare.

Vidare är det viktigt att hitta mottagarens “varför/what’s in it for me?” och även att kommunicera precis i rätt tid. I ovan nämnda case startade t ex företagets hälsoaktiviteter omedelbart efter budskapet i respektive steg hade kommunicerats. Detta för att budskapet ska ligga färskt i minnet och att motivationen att delta som genererats t ex genom inspirationsföreläsning ska vara hög.
Många företag har experter på kommunikation i organisationen, ett tips är att använda denna kompetens även för att kommunicera det interna hälsoarbetet.

Chefer och ledning som visar vägen
För att nå framgång i hälsa och friskvård på arbetsplatsen nämns ofta skapandet av en hälsofrämjande kultur som en viktig och ibland avgörande (3). Ledning och chefer skapar kultur dels genom de människor som rekryteras men även genom feedback och sitt eget agerande. I många framgångscases och organisationer som nått framgång och fått utmärkelser inom hälsa ses engagerad ledning och chefer som visar vägen genom sitt agerande. Magnus Sallbring, HR-direktör för Atea är ett gott exempel på detta. Atea och Magnus fick med sig 93% av 2 000 medarbetare delvis genom att visa ett stort personligt engagemang i Sverigestafetten. Bland annat var Magnus personligen med och synlig på en turné som gick dag och natt under två veckor genom hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Hälso- och friskvårdsaktiviteter, one size doesn’t fit all
De allra flesta människor vill må bra men vägarna till hälsa är många. Hälsa består av fysiska, mentala och sociala komponenter. Ett företag behöver därför satsa på en bredd av hälso- och friskvårdsaktiviteter, bortom endast morötter och motionsspår. Aktiviteterna bör givetvis anpassas till målgruppen avseende nivå och intresse. Vidare bör en aktivitet/åtgärd, kartläggning eller metod vara evidensbaserad (ha bevisad effekt). Detta står inte som motsats till glädje, något som är avgörande för att uppnå hög deltagandegrad.

Tid är idag en bristvara vilket i sig ökar kravet på att en viss aktivitet ska vara lättillgänglig. Detta kan handla om enkel access till motionslokaler, fysisk behandling och träningspass, som för exempelvis If Skadeförsäkringar. Varje detalj avseende enkelhet och tillgänglighet är viktig för att sänka tröskeln till deltagande. Digital och mobil access till bokning, hälsokartläggning och hälsoutmaning är ett sätt att sänka tröskeln. Utbildning och hälsoaktiviteter som levereras på plats på företaget är ett annat.

*Denna artikel är författad av Fredrik Karlsson, VD på Twitch Health Capital. Läs mer på twitchhealth.se

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB