Är du den bästa chefen?

Skaffa dig de egenskaper som utgör grunden till att vara en bra chef. För ett ett bra ledarskap är nyckeln till de flesta företags framgång.

Mediaföretaget ”Chef” gör Nordens största ledarskapstidning i tryckt format och på webben. Dessutom anordnar de olika återkommande arrangemang och erbjuder olika möjligheter till kompetensutveckling.
 
Varje år user man ”Sveriges bästa chefer” - med ett syfte att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer. Det handlar om att lyfta fram bra chefer som utvecklar människor och verksamheter, de som hittar nya vägar, har mod och skapar engagemang och inspirerar.
 
Är du en bra chef? En som inspirerar och får saker och ting gjorda? Testa dig själv - här följer Chefs nio punkter bakom vad de anser krävs för det goda ledarskapet:

1. Ledarstil
Chefen är en förebild som sätter exempel för alla chefer inom organisationen. Han eller hon bottnar i och är tydligt med sina värderingar. Chefen har ett stort engagemang. Han eller hon förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen.

2. Delegering
En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetne chefen inser att man inte kan göra allt själv. En bra chef vet skillnaden på att delegera och dumpa - eller bara arbetsfördela. Han eller hon delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den.

3. Motivation
Uppmuntran och belöning i all ära, men en bra chef motiverar även med konstruktiv feedback. Han eller hon ser också sina medarbetares nästa steg och hjälper till att skapa förutsättningar för deras utveckling.

4. Konflikthantering
En bra chef lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme även när det hettar till. Det handlar såväl om egna personliga konflikter som att hjälpa medarbetarna med deras om så behövs. En bra chef jobbar också för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter.

5. Kommunikation
En bra chef är tydlig med mål och vision och kan uttrycka sig på ett sätt som skapar enighet snarare än oro. Han eller hon förmår visualisera det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. En bra chef är en god storyteller, är tydlig med sina värderingar och ”walk the talk”. En bra chef har också en medvetenhet om hur media fungerar. 

6. Beslutsfattande
En bra chef är beslutsmässig, har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Han eller hon är flexibel utan att tappa målet och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden. Chefen har förmåga att skilja på när det krävs snabba beslut och när något måste beredas längre. Han eller hon tar in flera aspekter, men klarar också att hålla sin linje även om den blir ifrågasatt.

7. Rekrytering
En bra chef attraherar talanger. Han eller hon bygger team, tar hänsyn till mångfald och tar in personer som kompletterar sig själv, såväl som varandra, snarare än spegelbilder av sig själv. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl ledningsgrupp som det större teamet.

8. Personlighet
En bra chef vågar vara sig själv. Det innebär också att visa sig mänsklig och tillåta sig att misslyckas ibland. Han eller hon ser en poäng med att vara synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, utan att behöva bli privat.

9. Resultat
Hur ser organisationens resultat ut och hur mycket av det kan härledas till chefens ledarskap? En bra chef är målinriktad. Skapar resultat, på kort och lång sikt. Tappar inte fokus. Ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens bästa.
 
Årets Hälsofrämjande Chef blev Ramin Kabiri som är biträdande enhetschef på Mälarbackens vård och omsorgsboende.
 
Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB